Logo

منشور قوانین ما برای رسیدن به نور و آگاهی بخش دوازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون 46 : این شعر را می خوانم مثل یک قانون آنرا در نظر بگیرید
هر لحظه که تسلیم ام در کارگه تقدیر آرام تر از آهو، بی باک تر از شیرم
هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر
امام فرمودند به عنوان بصری تدبیر نکن. هر وقت که تسلیم شدیم در دار دنیا در مقابل آن چیزهایی که می آید و می رود آن موقع مثل یک آهو آرام هستیم و مثل یک شیر نترس هستیم. هر لحظه ای که تلاش می کنیم تدبیری بیندیشیم یک کاری انجام دهیم یعنی یک کاره ای برای خودمان شدیم. یادمان رفت کاره ی اصلی کس دیگری است بدبختی پشت بدبختی ، سختی پشت سختی گرفتار می شویم.شما را نمی دانم من برای خودم می گویم من هزار بار این امتحان را پس دادم هر چیزی را که تلاش کردم درست کنم فکر کردم من می توانم یک کاری انجام دهم گرفتار شدم اسیر آن شدم اعصاب خوردی آن را کشیدم. اما فرق من با شما این است که فهمیدم که چرا کشیدم.شما هنوز خیلی از جاها می گویید خدا با من نمی سازد فلانی آدم بدی است من اینها را نمی گویم من دیگر یاد گرفتم می گویم خودت کردی دست گل را خودت آب دادی. پس بکش.کاری نمی توان کرد.
قانون 47:خنده از لطفش حکایت می کند . ما خنده می کنیم چه موقع می خندیم؟ وقتی همه چیز در زندگی ما میزان است شنگول هستیم نتیجتاً خنده می کنیم .خنده از لطفش حکایت می کند . لطف چه کسی ؟ او که کارهای ما را ساز کرده است .
خنده از لطفش حکایت می کند ناله از قهرش شکایت می کند
وقتی اوضاع نامیزان است می گوییم خدا با من نمی سازد خدا من را فراموش کرده است من با او دیگر کاری ندارم من دیگر نماز نمی خوانم و الی آخر.این دو پیغام مخالف در جهان دوتا پیغام مخالف است هردو هم دست خود شما است.وقتی می خندی وقتی ناله می کنی.
این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر حکایت می کند
پس دلبر یکی است دوتا نیست. که آنجا ساز می کنی و بشکن هم می زنی کیف می کنی که همه چیز برای شما میزان است آنی که همه چیز را برای شما میزان کرده همانی است که در وقت سختی به آن پشت می کنی می گویی آن را دوست ندارم آن من را نمی خواهد خدای من دیگر نیست. می گوید هر دوتای آن یکی است.چه طور شد آنجا آن را دوست می داشتی.اما اینجا شاکی هستی .
قانون48 :دکتر وین دایر می گوید: سه چیز مانع حرکت روح الهی می شود 1- منفی گرایی. هر وقت فضای شما منفی شد جلوی حرکت روح الهی را در خودت می گیری. 2- قضاوت درباره ی دیگران.پس ما اصلاً روح الهی نداریم چون صبح تا شب داریم قضاوت می کنیم.و این بدترین و زشت ترین کاری است که ما انجام می دهیم.قضاوت درباره ی دیگران.3- بی عدالتی. این سه تا مانع حرکت روح الهی می شود.
قانون 49: همه چیز در خلقت جاری است. آن کسانی که کلاس معرفت من بودند به آنها گفتم در دنیا همه چیز در حال حرکت است هر وقت از حرکت ایستاد دیگر دنیا نیست چرا؟ چون دنیا یعنی از کمترین به بالاترین.حالا بگذریم که ما برعکس آن را هم می کنیم ولی تکامل همیشه در حرکت است در جهان. در خلقت همه چیز جاری است و صاحب حرکت است آیا با چنگ زدن به آب می توانید مانع حرکت آن شوید؟الان من این لیوان را بر می گردانم چنگ بزنم می توانم آب آن را نگه دارم که نرود؟آب جاری است .اما اگر بخواهم آب را حس کنم باید دستم را مقابل آن رها کنم همین طور که از روی دست من می ریزد و می رود من آب را حس می کنم.حالا اگر شما بخواهید حرکت روح الهی را در خودتان حس کنید دست خود را باز کنید همه چیز را در وجودتان باز کنید جاری قرار بدهید. ذهن، افکار، نیات شما حرکت های شما در این دنیا رها کنید. خیلی ساده آن وقت جریان حرکت روح الهی را به خوبی حس می کنید.

تمام حقوق این سایت ، برای گروه تحقیقاتی مهدی موعود عج الله تعالی فرجه الشریف محفوظ است.