منو

دوشنبه, 16 تیر 1399 - Mon 07 06 2020

A+ A A-

منشور قوانین ما برای رسیدن به نور و آگاهی بخش چهاردهم

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون 53:

یک چیزی که من اینجا خیلی تو جلسات از آن گفتگو کردم عشق است ، عشق را می شناسید ؟ همه عشق را می شناسید ؟ نه ؛ شیخ شهاب الدین سهروردی می گوید : و عشق هر کسی را به خود راه ندهد ، به همه جایی مأوا نکند ؛ راست می گوید انس نمی گیرد ، ساکت نمی نشیند ، آنجا نمی ماند ؛ و به هر دیده روی ننماید و اگر وقتی نشان کسی یابد که مستحق آن سعادت بُوَد ؛ یک کسی را پیدا کرد که مستحق این سعادت یعنی داشتن عشق هست چه می شود ؟ حزن را که وکیل در است بفرستد ، که چکار کند ؟ تا خانه پاک کند ، کسی را در خانه نگذارد . وقتی اندوه می آید همه وابستگی ها ، دل مشغولی ها ، خوش گذرانی ها همه از بین می رود. دوست عزیز برای شما سختی آمده است دلخوشی ها از بین نرفته است ؟ برای من از بین نرفته است ؟ برای شما هر کدام که مشکل پیش آمده است همه آن شنگول بازی ها از بین نرفته است ؟ رفته است دیگر . حزن را که وکیل در است بفرستد تا خانه پاک کند و کسی را در خانه نگذارد و از آمدن سلیمان عشق خبرکند . حالا اندوهگین ها حالتان خوب است ؟ سختی کشیده ها حالتان خوب است ؟ دیدید چه دستتان دادم ؟ دیگر گله نکنید ، چرا من ؟ چرا تو نه ؟ عشق تو را مستحق شناخته است . عشق کیست ؟ خدا . 

قانون 54:
پرفسور محمود حسابی می گوید ؛ من از این دنیا فقط این را دریافتم آن کسی که بیشتر می گوید نمی دانم بیشتر می داند ، آن کسی که قوی تر بود کم تر زور می گفت ، آی زورگوها ، قلدرها ؛ آن کسی که راحت تر می گفت اشتباه کردم اعتماد به نفسش بالاتر بود . چه اشکالی دارد اگر خانمت را ناراحت کردی حالا به او بگویی که اشتباه کردی ، به جایی بر می خورد ؟ آن کسی که صدایش آرام تر بود حرف هایش با نفوذ تر بود ، تا آن کسی عربده می زند ، داد می زند ، آرام بگو تا نفوذ کند . آن کسی که خودش را واقعاً دوست داشت بقیه را واقعی تر دوست داشت ؛ آدمی که خودش را دوست ندارد به تو می گوید دوستت دارم باور نکن ، دروغ می گوید . آن کسی که خودش را خوب دوست می دارد بقیه را واقعی تر دوست می دارد شعاری دوست نمی دارد . آن کسی که بیشتر طنز می گفت به زندگی جدی تر نگاه می کرد .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید